Master in laser dentistry, Specijalista oralne hirurgije

Završio srednju zubotehničku školu. Upisuje medicinski fakultet u Novom Sadu, smer stomatologija. Godine 1998. diplomira sa srednjom ocenom 8.5. Nakon završetka fakulteta, zapošljava se u “Domu zdravlja Novi Sad” i tu stiče prva praktična iskustva. Posle nekoliko godina rada napušta “Dom Zdravlja” i prelazi u privatni sektor. Godine 2004., 01. januara, otvara sopstvenu privatnu praksu.
Usavršavanje posle fakulteta shvata kao obavezu. Godine 2010. završava trogodišnju specijalizaciju iz oralne hirurgije.

Zmaj Ognjena Vuka 14

21000 Novi Sad, Srbija