Nakon zavrsene srednje medicinske skole, smer zubni tehnicar, upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu, odsek stomatologija. Posle osnovnih studija i pripravnickog staza 2013. godine, pocinje da radi u privatnoj ordinaciji. Uporedo sa tim radi kao volonter stomatolog sa osobama starije zivotne dobi i decom sa posebnim potrebama, koji je obogatio njeno iskustvo i prosirio vidike. Zbog velike ljubavi prema savremenoj i estetskoj stomatologiji upisuje specijalisticke studije iz stomatoloske protetike na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2018. godine. Prisustvovala je mnogim strucnim skupovima i seminarima na kojima je predstavljala svoje radove.
Sertifikovana za rad sa dermalnim filerima.
Svojim velikim iskustvom tezi da razlicitim metodama lečenja, individualno prilagođenim svakom pacijentu, pruzi vrhunsku i profesionalnu uslugu.

Dr Relja Spasic rođen je u Novom Sadu, gde je završio osnovnu, srednju školu i Medicinski fakultet odsek Stomatologije 2018. godine.

Tokom studija i obaveznog lekarskog staža posebno interesovaje pokazao je prema maksilofacijalnoj hirurgiji, oralnoj hirurgiji i implantologiji i svoju edukaciju usmerio u tom pravcu, učestvujući u brojnim edukacijama domaćih i inostranih predavača.

Neki od značajnijih kurseva i treninga na kojima je učestvovao su Tilted implants ALL on four/ALL on six/partial, prof. dr Ates Parlar, Hard and Soft Tissue Regeneration in Implant Dentistry, dr David Alfaiate dr Paulo Oliviera i Vestibular Shield (Bego implant system).

Na specijalizaciji iz maksilofacijalne hirurgije je na klinici za Maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog
centra Srbije.

Diplomirala na Medicinskom fakuletu u Novom Sadu, smer stomatologija, 2012. godine. Tokom pripravnickog staza u Domu zdravlja Novi Sad volontirala i u privatnoj praksi. Nakon pripravnickog staza 2013. pocela da radi u privatnoj praksi kao polivalentni stomatolog. Od 2017. radi u stomatoloskoj ordinaciji ,, dr Lolin". Bavi se restaurativnom stomatologijom, stomatoloskom protetikom, stomatoloskom protetikom na implantima, laserskom terapijom paradontopatije, ...Pohadja kontinuiranu edukaciju u okviru koje posećuje godišnje seminare i stomatoloske kongrese. Ucestvovala na kursevima preparacija za bezmetalne keramicke nadoknade, ITOP, savremeni koncepti endodontske terapije, savremene tehnike manipulacije dentalnih kompozita, primena hijaluronskih filera u estetskoj medicini, reagovanje zdravstvenih ustanova u vanrednim situacijama i mnogim drugima.

Specijalista oralne hirurgije

Diplomirao 2005. godine na Univerzitetu u Novom Sadu - odsek Stomatologija, nakon čega započinje stalni rad sa pacijentima u privatnoj praksi.
2015. godine specijalizirao oralnu hirurgiju na katedri Stomatološkog fakulteta u Novom Sadu. U sklopu kontinuirane edukacije je redovni član oralno hirurške sekcije Srbije, kao i učesnik na kongresima evropske asocijacije oseointegracije, EAO.
Najnovija znanja i usavršavanje iz oblasti implantologije stiče na kursevima: Sweden & Martina Padova Italy, Zimmer Biomet Belgrade, B & B dental Novi Sad...
Polja posebnog interesovanja: konzervativni pristup lečenju, imedijatna ugradnja implantata i opterećenje.
Rad sa pacijentima na engleskom i italijanskom jeziku.

“Osnovni zadatak stomatologa je očuvanje i unapređenje zdravlja zuba, mekih tkiva usne duplje, kosti vilica, kao i uravnotezene okluzije - prirodno funkcionalnog zagrižaja. Sve savremene pristupe, inavazivne metode i estetske zahteve treba uzeti u razmatranje jedino u slučajevima opravdane indikacije.“
MOJ POTPIS

Završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 2004.godine,smer stomatologija. Posle stažiranja i položenog stručnog ispita zaposlena u privatnoj praksi kao polivalentni stomatolog. Od 2016.godine radi u ordinaciji dr Lolin.Pored estetske stomatologije u svakodnevnoj praksi se bavi protetskim radovima, posebno protetikom na implantatima. U okviru kontinuirame edukacije pohađala brojne kongrese I simpozijume. Takođe učestvovala u brojnim kursevima i radionicama (ITOP basic, estetika direktnih restauracija, principi preparacije zuba za fasete I bezmetalnu keramiku, protetski radovi na implantima...) Član Stomatoloske komore .

2013. godine diplomirala je stomatologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Član Lolin tima postaje 2014.godine.
Posećivala je brojne stručne skupove i nastavila je da se usavršava na kursevima u zemlji i inostranstvu iz oblasti protetike i estetike u stomatologiji (CAD-CAM Workshop in the 11th edition of the International Congress of Dental Medicine 2017. Timisoara Romania;Preparacija zuba za bezmetalne nadoknade, 2018. Beograd; Kurs iz dentalne fotografije, 2017. CDEI Beograd...)
Obučena je za rad na Fotona (Light Walker) laseru kao i za izradu estetskih protetskih nadoknada na CAD-CAM-u, te ih primenjuje u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Takođe učestvuje u svim fazama izrade protetskih radova na implantima.
Slobodno vreme provodi aktivno baveći se sportom i strastveni je skijaš.

Završila je integrisane akademske studije stomatologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, 2015. godine, čime stiče zvanje doktor stomatologije. Pripravnički staž, u trajanju od godinu dana, obavila je u Domu zdravlja "Novi Sad". Nakon položenog stručnog ispita 2016. godine, zaposlila se u specijalistickoj stomatološkoj ordinaciji "dr Lolin" kao polivalentni stomatolog. U privatnoj praksi stiče manuelne vestine i radno iskustvo u svim oblastima stomatologije. Tokom rada, profesionalno interesovanje usmerila je na rad sa laserima najnovije generacije (Fotona LightWalker i waterlase*iPlus), posebno u lecenju parodontopatije. U toku kontinuirane edukacije ucestvovala je na brojnim simpozijumima i kongresima. Takodje, pohađala je razne seminare u cilju daljeg usavršavanja (ITOP basic; Preparacija zuba za bezmetalne nadoknade-krune, fasete, inleje/onleje; Primena hijaluronskih filera u estetskoj medicini; DSD-digital smile design...). Zainteresovana za naučno-istraživački rad i koautor je rada objavljenog na SCI listi ("Subjektivno vrednovanje i odnos prema dentalnom izgledu i estetici"). Član je Stomatološke komore Srbije.

Medicinski fakultet odsek stomatologija završila je u Novom Sadu 2003. godine.
Deo je stručnog tima ordinacije Lolin od 2007. godine.
Iza nje stoji uspešan dugogodišnji rad lečenja parodontopatije minimalno invazivnom tehnikom Fotona laserom.
Učestvuje u svim fazama preprotetske pripreme pacijenta.
Poslednjih godina usavršava se za protetsku sanaciju pacijenata sa ugradjenim implantatima.

Master in laser dentistry, Specijalista oralne hirurgije

Završio srednju zubotehničku školu. Upisuje medicinski fakultet u Novom Sadu, smer stomatologija. Godine 1998. diplomira sa srednjom ocenom 8.5. Nakon završetka fakulteta, zapošljava se u “Domu zdravlja Novi Sad” i tu stiče prva praktična iskustva. Posle nekoliko godina rada napušta “Dom Zdravlja” i prelazi u privatni sektor. Godine 2004., 01. januara, otvara sopstvenu privatnu praksu.
Usavršavanje posle fakulteta shvata kao obavezu. Godine 2010. završava trogodišnju specijalizaciju iz oralne hirurgije.

Zmaj Ognjena Vuka 14

21000 Novi Sad, Srbija

WhatsApp

062 84 83 016