Rođena 28.01.1984. u Novom Sadu . Pohadjala srednju med. skolu ,,7.april" , tokom skolovanja strucnu praksu usavrsavala u drzavnoj i privatnoj praksi . Godine 2007.polozila drzavni ispit i veliko interesovanje usmerila ka oblasti oralne hirurgije i implantologije. Poseduje 14.godina radnog iskustva .

Rođena 03.09.1998 u Somboru. Završila srednju medicinsku školu “ 7. April” u Novom Sadu.Obučena za asistenciju u svim oblastima stomatoloških intervencija. Edukovana za savremeni vid 3D snimanje u stomatološkoj radiologiji. Posvećena radu i pacijentima. Poznavanje engleskog jezika.

Rodjena 1983. godine u Kikindi. Završila srednju medicinsku školu u Zrenjaninu 2002. smer stomatološka sestra - tehničar, a zatim 2015. u Senti, smer medicinska sestra-tehničar Aktivan član KMSZTS. 12 godina radnog iskustva u oblasti stomatologije.

Rođena 13.01.1995. u Rumi. Završila srednju medicinsku školu ,,Draginja Nikšić" u Sremskoj Mitrovici 2014. godine. Član komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Obučena za asistenciju u svim oblastima stomatogije 5 godina, znanje i veštinu u oblasti kompjuterske tehnologije i administrativnog posla 2 godine.
Poznavanje engleskog jezika.

Sonja Isak,rodjena 07.03.1985. U Novom Sadu.Zavrsila srednju medicinsku školu”7.april”.Obucena za rad na laseru za stomatološke intervencije,za asistenciju pri hirurskim i implantoloskim zahvatima,kao i za sterilizaciju pribora za rad.Potpuna posvećenost pacijentima,tacnost i urednost u radu.
Poznavanje engleskog jezika .

Rođena 1994. godine u Novom Sadu. Po završetku srednje medicinske škole, upisuje Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Beogradu, gde stiče zvanje diplomirana strukovna medicinska sestra. Kao ambiciozni asistent oralnom hirurgu pri intervenciji ugradnje implantata, učestvuje i u preoperativnoj i postoperativnoj pripremi pacijenata. Pridaje veliki značaj metodama asepse i antisepse u ordinaciji, s toga vrši dezinfekciju i sterilizaciju hiruških instrumenata. Pored oblasti implantologije, ovladava veštinama u pripremi dentalnog lasera i asistenciji pri svim fazama laserskih tretmana koji su namenjeni u terapijske svrhe. Edukovana je za savremeni vid 3D snimanja u stomatološkoj radiologiji, koji se koristi u dijagnostičke svrhe pacijenata. Svoju kreativnost iskazuje u dentalnoj fotografiji. Slobodno vreme provodi u krugu porodice i prijatelja.

Predano i savesno obavlja dužnost stomatološke sestre punih 14 godina. Obučena za asistenciju u svim oblastima stomatogije, gde uz visegodišnje iskustvo i odgovornost ističe asistiranje pri hirurškim zahvatima i spretnost u rukovođenju laserom.
Član komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, redovno pohađa simpozijume i edukativne programe u cilju stručnog i ličnog usavršavanja.
Znanje i veštinu pokazala u oblasti kompjuterske tehnologije, tačnost i urednost u adminostrativnim poslovima.
Srdačna, ljubazna i strpljiva u radu i komunikaciji sa pacijentima.
Govori engleski jezik.

Rođena 08. 06. 1986. u Novom Sadu gde je 2005. godine završila srednju medicinsku školu „7. April“, smer stomatološka sestra – tehničar.
Tokom školovanja pohađala stručnu praksu u državnoj i privatnoj ordinaciji. Pripravnički staž obavila na više odeljenja gde je stekla znanje i veštine iz oblasti dečije stomatologije, stomatološke protetike, oralne hirurgije, ortodoncije, endodoncije kao i opšte stomatologije.
Član je Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije od 2010. godine. Redovno pohađa edukativne programe i simpozijume stručnog sadržaja.
2010. započinje rad u privatnoj oralno – hirurškoj ordinaciji, a od 2015. je za stalno zaposlena u specijalističkoj stomatološkoj ordinaciji „Dr Lolin“. Osim asistencije pri izvođenju oralno – hirurških zahvata, izradom protetskih radova na implantatima kao i lečenja paradontopatije, obučena je i za rad sa laserima (Fotona, Biolase), CAD/CAM mašinom i RTG aparatom.
Poseduje odlično znanje engleskog i grčkog jezika.

Stomatološka sestra Jelena Šašić je zaposlena u ordinaciji dr Lolin od 2004. Voli da provodi vreme sa pacijentima u razgovoru i pomogne im da se opuste pred intervenciju. Tokom godina stručno se usavršavala pohađajući brojne seminare. Zadovoljna što je deo tima koji se bavi modernom stomatologijom.

Obavlja menadžerske poslove u ordinaciji, Pored asistiranja prilikom konzervativnih i oralno hirurških intervencija radi i administrativne poslove.
Obučena za rad sa laserima Fotona (Lightwalker) i Biolase (Waterlase Iplus) CAD/CAM aparat i RTG aparat za 3D snimanje zuba. Član komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Redovno pohađa različite edukativne programe.

Zmaj Ognjena Vuka 14

21000 Novi Sad, Srbija