Završio srednju medicinsku školu „7. April“, smer stomatološka sestra – tehničar. Tokom školovanja pohađao stručnu praksu u državnoj i privatnoj ordinaciji. Predano i savesno obavlja dužnost stomatoloskog tehničara. Obučen za asistenciju u svim oblastima stomatogije, gde uz visegodišnje iskustvo i odgovornost ističe asistiranje pri hirurškim zahvatima i spretnost u rukovođenju laserom.
Pokazuje interesovanje iz oblasti kompjuterske tehnologije, tačnost i urednost u adminostrativnim poslovima. Posebno ističe veštine rukovođenja u RTG kabinetu i 3D snimanja u stomatološkoj radiologiji. Član komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Redovno pohađa različite edukativne programe.
Srdačan, ljubazan i potpuno posvećen u radu sa pacijentima.

Zmaj Ognjena Vuka 14

21000 Novi Sad, Srbija