Medicinski fakultet odsek stomatologija završila je u Novom Sadu 2003. godine.
Deo je stručnog tima ordinacije Lolin od 2007. godine.
Iza nje stoji uspešan dugogodišnji rad lečenja parodontopatije minimalno invazivnom tehnikom Fotona laserom.
Učestvuje u svim fazama preprotetske pripreme pacijenta.
Poslednjih godina usavršava se za protetsku sanaciju pacijenata sa ugradjenim implantatima.

Master in laser dentistry, Specijalista oralne hirurgije

Završio srednju zubotehničku školu. Upisuje medicinski fakultet u Novom Sadu, smer stomatologija. Godine 1998. diplomira sa srednjom ocenom 8.5. Nakon završetka fakulteta, zapošljava se u “Domu zdravlja Novi Sad” i tu stiče prva praktična iskustva. Posle nekoliko godina rada napušta “Dom Zdravlja” i prelazi u privatni sektor. Godine 2004., 01. januara, otvara sopstvenu privatnu praksu.
Usavršavanje posle fakulteta shvata kao obavezu. Godine 2010. završava trogodišnju specijalizaciju iz oralne hirurgije.

Zmaj Ognjena Vuka 14

21000 Novi Sad, Srbija