The Team

Sonja Isak,rodjena 07.03.1985. U Novom Sadu.Zavrsila srednju medicinsku školu”7.april”.Obucena za rad na laseru za stomatološke intervencije,za asistenciju pri hirurskim i implantoloskim zahvatima,kao i za sterilizaciju pribora za rad.Potpuna posvećenost pacijentima,tacnost i urednost u radu.
Poznavanje engleskog jezika .

Rođena 1994. godine u Novom Sadu. Po završetku srednje medicinske škole, upisuje Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Beogradu, gde stiče zvanje diplomirana strukovna medicinska sestra. Kao ambiciozni asistent oralnom hirurgu pri intervenciji ugradnje implantata, učestvuje i u preoperativnoj i postoperativnoj pripremi pacijenata. Pridaje veliki značaj metodama asepse i antisepse u ordinaciji, s toga vrši dezinfekciju i sterilizaciju hiruških instrumenata. Pored oblasti implantologije, ovladava veštinama u pripremi dentalnog lasera i asistenciji pri svim fazama laserskih tretmana koji su namenjeni u terapijske svrhe. Edukovana je za savremeni vid 3D snimanja u stomatološkoj radiologiji, koji se koristi u dijagnostičke svrhe pacijenata. Svoju kreativnost iskazuje u dentalnoj fotografiji. Slobodno vreme provodi u krugu porodice i prijatelja.

Predano i savesno obavlja dužnost stomatološke sestre punih 14 godina. Obučena za asistenciju u svim oblastima stomatogije, gde uz visegodišnje iskustvo i odgovornost ističe asistiranje pri hirurškim zahvatima i spretnost u rukovođenju laserom.
Član komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, redovno pohađa simpozijume i edukativne programe u cilju stručnog i ličnog usavršavanja.
Znanje i veštinu pokazala u oblasti kompjuterske tehnologije, tačnost i urednost u adminostrativnim poslovima.
Srdačna, ljubazna i strpljiva u radu i komunikaciji sa pacijentima.
Govori engleski jezik.

Rođena 08. 06. 1986. u Novom Sadu gde je 2005. godine završila srednju medicinsku školu „7. April“, smer stomatološka sestra – tehničar.
Tokom školovanja pohađala stručnu praksu u državnoj i privatnoj ordinaciji. Pripravnički staž obavila na više odeljenja gde je stekla znanje i veštine iz oblasti dečije stomatologije, stomatološke protetike, oralne hirurgije, ortodoncije, endodoncije kao i opšte stomatologije.
Član je Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije od 2010. godine. Redovno pohađa edukativne programe i simpozijume stručnog sadržaja.
2010. započinje rad u privatnoj oralno – hirurškoj ordinaciji, a od 2015. je za stalno zaposlena u specijalističkoj stomatološkoj ordinaciji „Dr Lolin“. Osim asistencije pri izvođenju oralno – hirurških zahvata, izradom protetskih radova na implantatima kao i lečenja paradontopatije, obučena je i za rad sa laserima (Fotona, Biolase), CAD/CAM mašinom i RTG aparatom.
Poseduje odlično znanje engleskog i grčkog jezika.

Stomatološka sestra Jelena Šašić je zaposlena u ordinaciji dr Lolin od 2004. Voli da provodi vreme sa pacijentima u razgovoru i pomogne im da se opuste pred intervenciju. Tokom godina stručno se usavršavala pohađajući brojne seminare. Zadovoljna što je deo tima koji se bavi modernom stomatologijom.

Obavlja menadžerske poslove u ordinaciji, Pored asistiranja prilikom konzervativnih i oralno hirurških intervencija radi i administrativne poslove.
Obučena za rad sa laserima Fotona (Lightwalker) i Biolase (Waterlase Iplus) CAD/CAM aparat i RTG aparat za 3D snimanje zuba. Član komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Redovno pohađa različite edukativne programe.

Diplomirala na Medicinskom fakuletu u Novom Sadu, smer stomatologija, 2012. godine. Tokom pripravnickog staza u Domu zdravlja Novi Sad volontirala i u privatnoj praksi. Nakon pripravnickog staza 2013. pocela da radi u privatnoj praksi kao polivalentni stomatolog. Od 2017. radi u stomatoloskoj ordinaciji ,, dr Lolin". Bavi se restaurativnom stomatologijom, stomatoloskom protetikom, stomatoloskom protetikom na implantima, laserskom terapijom paradontopatije, ...Pohadja kontinuiranu edukaciju u okviru koje posećuje godišnje seminare i stomatoloske kongrese. Ucestvovala na kursevima preparacija za bezmetalne keramicke nadoknade, ITOP, savremeni koncepti endodontske terapije, savremene tehnike manipulacije dentalnih kompozita, primena hijaluronskih filera u estetskoj medicini, reagovanje zdravstvenih ustanova u vanrednim situacijama i mnogim drugima.

Specijalista oralne hirurgije

Diplomirao 2005. godine na Univerzitetu u Novom Sadu - odsek Stomatologija, nakon čega započinje stalni rad sa pacijentima u privatnoj praksi.
2015. godine specijalizirao oralnu hirurgiju na katedri Stomatološkog fakulteta u Novom Sadu. U sklopu kontinuirane edukacije je redovni član oralno hirurške sekcije Srbije, kao i učesnik na kongresima evropske asocijacije oseointegracije, EAO.
Najnovija znanja i usavršavanje iz oblasti implantologije stiče na kursevima: Sweden & Martina Padova Italy, Zimmer Biomet Belgrade, B & B dental Novi Sad...
Polja posebnog interesovanja: konzervativni pristup lečenju, imedijatna ugradnja implantata i opterećenje.
Rad sa pacijentima na engleskom i italijanskom jeziku.

“Osnovni zadatak stomatologa je očuvanje i unapređenje zdravlja zuba, mekih tkiva usne duplje, kosti vilica, kao i uravnotezene okluzije - prirodno funkcionalnog zagrižaja. Sve savremene pristupe, inavazivne metode i estetske zahteve treba uzeti u razmatranje jedino u slučajevima opravdane indikacije.“
MOJ POTPIS

Završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 2004.godine,smer stomatologija. Posle stažiranja i položenog stručnog ispita zaposlena u privatnoj praksi kao polivalentni stomatolog. Od 2016.godine radi u ordinaciji dr Lolin.Pored estetske stomatologije u svakodnevnoj praksi se bavi protetskim radovima, posebno protetikom na implantatima. U okviru kontinuirame edukacije pohađala brojne kongrese I simpozijume. Takođe učestvovala u brojnim kursevima i radionicama (ITOP basic, estetika direktnih restauracija, principi preparacije zuba za fasete I bezmetalnu keramiku, protetski radovi na implantima...) Član Stomatoloske komore .

2013. godine diplomirala je stomatologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Član Lolin tima postaje 2014.godine.
Posećivala je brojne stručne skupove i nastavila je da se usavršava na kursevima u zemlji i inostranstvu iz oblasti protetike i estetike u stomatologiji (CAD-CAM Workshop in the 11th edition of the International Congress of Dental Medicine 2017. Timisoara Romania;Preparacija zuba za bezmetalne nadoknade, 2018. Beograd; Kurs iz dentalne fotografije, 2017. CDEI Beograd...)
Obučena je za rad na Fotona (Light Walker) laseru kao i za izradu estetskih protetskih nadoknada na CAD-CAM-u, te ih primenjuje u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Takođe učestvuje u svim fazama izrade protetskih radova na implantima.
Slobodno vreme provodi aktivno baveći se sportom i strastveni je skijaš.

Zmaj Ognjena Vuka 14

21000 Novi Sad, Srbija

WhatsApp

062 84 83 016