Rođena 28.01.1984. u Novom Sadu . Pohadjala srednju med. skolu ,,7.april" , tokom skolovanja strucnu praksu usavrsavala u drzavnoj i privatnoj praksi . Godine 2007.polozila drzavni ispit i veliko interesovanje usmerila ka oblasti oralne hirurgije i implantologije. Poseduje 14.godina radnog iskustva .

Rođena 03.09.1998 u Somboru. Završila srednju medicinsku školu “ 7. April” u Novom Sadu.Obučena za asistenciju u svim oblastima stomatoloških intervencija. Edukovana za savremeni vid 3D snimanje u stomatološkoj radiologiji. Posvećena radu i pacijentima. Poznavanje engleskog jezika.

Rođena 1988. godine u Senti.
Medicinski fakultet u Novom Sadu, odsek stomatologija, završila je 2014.godine.
Pripravnički staž obavila u okviru Doma Zdravlja "Novi Sad".
Od 2014-2016.godine radi kao stručni saradnik za prezentaciju proizvoda za oralnu higijenu (TePe), u Novom Sadu.
Od 2016-2021.godine radi u privatnoj stomatološkoj praksi kao polivalentni stomatolog, gde obavlja uglavnom stomatološke intervencije koje obuhvataju terapiju karijesa, lečenje kanala korena, estetsku stomatologiju i protetiku.
U okviru edukacije pohađala kongrese I simpozijume (masinska obrada kanala korena, savremeni principi endodoncije, estetika u stomatologiji..)
Govori engleski i norveski jezik.

Nakon završene Mitrovačke gimnazije, 2012. godine upisuje integrisane akademske studije stomatologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Sa naučnim radom na temu Epidemiološke karakteristike povreda zuba kod dece, 2017. godine učestvovala je na kongresu studenata Medicinskog fakulteta Novi Sad i Nacionalnom kongresu studenata. 2017. godine završava fakultet i stiče zvanje doktora stomatologije. Pripravnički staž u trajanju od 6 meseci obavila je u Domu zdravlja "Novi Sad". Nakon položenog stručnog ispita, 2018. godine počinje da radi u privatnoj praksi kao polivalentni stomatolog. Od 2021. godine deo je stručnog tima Ordinacije Lolin. Između ostalog učestvuje u svim fazama preprotetske pripreme pacijenta, bavi se restaurativnom stomatologijom, stomatološkom protetikom, laserskom terapijom parodontopatije. U toku kontinuirane edukacije učestvovala je na brojnim kongresima i seminarima.

Rodjena 1983. godine u Kikindi. Završila srednju medicinsku školu u Zrenjaninu 2002. smer stomatološka sestra - tehničar, a zatim 2015. u Senti, smer medicinska sestra-tehničar Aktivan član KMSZTS. 12 godina radnog iskustva u oblasti stomatologije.

Završio srednju medicinsku školu „7. April“, smer stomatološka sestra – tehničar. Tokom školovanja pohađao stručnu praksu u državnoj i privatnoj ordinaciji. Predano i savesno obavlja dužnost stomatoloskog tehničara. Obučen za asistenciju u svim oblastima stomatogije, gde uz visegodišnje iskustvo i odgovornost ističe asistiranje pri hirurškim zahvatima i spretnost u rukovođenju laserom.
Pokazuje interesovanje iz oblasti kompjuterske tehnologije, tačnost i urednost u adminostrativnim poslovima. Posebno ističe veštine rukovođenja u RTG kabinetu i 3D snimanja u stomatološkoj radiologiji. Član komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Redovno pohađa različite edukativne programe.
Srdačan, ljubazan i potpuno posvećen u radu sa pacijentima.

Rođena 13.01.1995. u Rumi. Završila srednju medicinsku školu ,,Draginja Nikšić" u Sremskoj Mitrovici 2014. godine. Član komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Obučena za asistenciju u svim oblastima stomatogije 5 godina, znanje i veštinu u oblasti kompjuterske tehnologije i administrativnog posla 2 godine.
Poznavanje engleskog jezika.

Sonja Isak,rodjena 07.03.1985. U Novom Sadu.Zavrsila srednju medicinsku školu”7.april”.Obucena za rad na laseru za stomatološke intervencije,za asistenciju pri hirurskim i implantoloskim zahvatima,kao i za sterilizaciju pribora za rad.Potpuna posvećenost pacijentima,tacnost i urednost u radu.
Poznavanje engleskog jezika .

Rođena 1994. godine u Novom Sadu. Po završetku srednje medicinske škole, upisuje Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Beogradu, gde stiče zvanje diplomirana strukovna medicinska sestra. Kao ambiciozni asistent oralnom hirurgu pri intervenciji ugradnje implantata, učestvuje i u preoperativnoj i postoperativnoj pripremi pacijenata. Pridaje veliki značaj metodama asepse i antisepse u ordinaciji, s toga vrši dezinfekciju i sterilizaciju hiruških instrumenata. Pored oblasti implantologije, ovladava veštinama u pripremi dentalnog lasera i asistenciji pri svim fazama laserskih tretmana koji su namenjeni u terapijske svrhe. Edukovana je za savremeni vid 3D snimanja u stomatološkoj radiologiji, koji se koristi u dijagnostičke svrhe pacijenata. Svoju kreativnost iskazuje u dentalnoj fotografiji. Slobodno vreme provodi u krugu porodice i prijatelja.

Predano i savesno obavlja dužnost stomatološke sestre punih 14 godina. Obučena za asistenciju u svim oblastima stomatogije, gde uz visegodišnje iskustvo i odgovornost ističe asistiranje pri hirurškim zahvatima i spretnost u rukovođenju laserom.
Član komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, redovno pohađa simpozijume i edukativne programe u cilju stručnog i ličnog usavršavanja.
Znanje i veštinu pokazala u oblasti kompjuterske tehnologije, tačnost i urednost u adminostrativnim poslovima.
Srdačna, ljubazna i strpljiva u radu i komunikaciji sa pacijentima.
Govori engleski jezik.

Zmaj Ognjena Vuka 14

21000 Novi Sad, Srbija