Rođena 08. 06. 1986. u Novom Sadu gde je 2005. godine završila srednju medicinsku školu „7. April“, smer stomatološka sestra – tehničar.
Tokom školovanja pohađala stručnu praksu u državnoj i privatnoj ordinaciji. Pripravnički staž obavila na više odeljenja gde je stekla znanje i veštine iz oblasti dečije stomatologije, stomatološke protetike, oralne hirurgije, ortodoncije, endodoncije kao i opšte stomatologije.
Član je Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije od 2010. godine. Redovno pohađa edukativne programe i simpozijume stručnog sadržaja.
2010. započinje rad u privatnoj oralno – hirurškoj ordinaciji, a od 2015. je za stalno zaposlena u specijalističkoj stomatološkoj ordinaciji „Dr Lolin“. Osim asistencije pri izvođenju oralno – hirurških zahvata, izradom protetskih radova na implantatima kao i lečenja paradontopatije, obučena je i za rad sa laserima (Fotona, Biolase), CAD/CAM mašinom i RTG aparatom.
Poseduje odlično znanje engleskog i grčkog jezika.

Stomatološka sestra Jelena Šašić je zaposlena u ordinaciji dr Lolin od 2004. Voli da provodi vreme sa pacijentima u razgovoru i pomogne im da se opuste pred intervenciju. Tokom godina stručno se usavršavala pohađajući brojne seminare. Zadovoljna što je deo tima koji se bavi modernom stomatologijom.

Obavlja menadžerske poslove u ordinaciji, Pored asistiranja prilikom konzervativnih i oralno hirurških intervencija radi i administrativne poslove.
Obučena za rad sa laserima Fotona (Lightwalker) i Biolase (Waterlase Iplus) CAD/CAM aparat i RTG aparat za 3D snimanje zuba. Član komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Redovno pohađa različite edukativne programe.

Nakon zavrsene srednje medicinske skole, smer zubni tehnicar, upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu, odsek stomatologija. Posle osnovnih studija i pripravnickog staza 2013. godine, pocinje da radi u privatnoj ordinaciji. Uporedo sa tim radi kao volonter stomatolog sa osobama starije zivotne dobi i decom sa posebnim potrebama, koji je obogatio njeno iskustvo i prosirio vidike. Zbog velike ljubavi prema savremenoj i estetskoj stomatologiji upisuje specijalisticke studije iz stomatoloske protetike na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2018. godine. Prisustvovala je mnogim strucnim skupovima i seminarima na kojima je predstavljala svoje radove.
Sertifikovana za rad sa dermalnim filerima.
Svojim velikim iskustvom tezi da razlicitim metodama lečenja, individualno prilagođenim svakom pacijentu, pruzi vrhunsku i profesionalnu uslugu.

Dr Relja Spasic rođen je u Novom Sadu, gde je završio osnovnu, srednju školu i Medicinski fakultet odsek Stomatologije 2018. godine.

Tokom studija i obaveznog lekarskog staža posebno interesovaje pokazao je prema maksilofacijalnoj hirurgiji, oralnoj hirurgiji i implantologiji i svoju edukaciju usmerio u tom pravcu, učestvujući u brojnim edukacijama domaćih i inostranih predavača.

Neki od značajnijih kurseva i treninga na kojima je učestvovao su Tilted implants ALL on four/ALL on six/partial, prof. dr Ates Parlar, Hard and Soft Tissue Regeneration in Implant Dentistry, dr David Alfaiate dr Paulo Oliviera i Vestibular Shield (Bego implant system).

Na specijalizaciji iz maksilofacijalne hirurgije je na klinici za Maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog
centra Srbije.

Diplomirala na Medicinskom fakuletu u Novom Sadu, smer stomatologija, 2012. godine. Tokom pripravnickog staza u Domu zdravlja Novi Sad volontirala i u privatnoj praksi. Nakon pripravnickog staza 2013. pocela da radi u privatnoj praksi kao polivalentni stomatolog. Od 2017. radi u stomatoloskoj ordinaciji ,, dr Lolin". Bavi se restaurativnom stomatologijom, stomatoloskom protetikom, stomatoloskom protetikom na implantima, laserskom terapijom paradontopatije, ...Pohadja kontinuiranu edukaciju u okviru koje posećuje godišnje seminare i stomatoloske kongrese. Ucestvovala na kursevima preparacija za bezmetalne keramicke nadoknade, ITOP, savremeni koncepti endodontske terapije, savremene tehnike manipulacije dentalnih kompozita, primena hijaluronskih filera u estetskoj medicini, reagovanje zdravstvenih ustanova u vanrednim situacijama i mnogim drugima.

Specijalista oralne hirurgije

Diplomirao 2005. godine na Univerzitetu u Novom Sadu - odsek Stomatologija, nakon čega započinje stalni rad sa pacijentima u privatnoj praksi.
2015. godine specijalizirao oralnu hirurgiju na katedri Stomatološkog fakulteta u Novom Sadu. U sklopu kontinuirane edukacije je redovni član oralno hirurške sekcije Srbije, kao i učesnik na kongresima evropske asocijacije oseointegracije, EAO.
Najnovija znanja i usavršavanje iz oblasti implantologije stiče na kursevima: Sweden & Martina Padova Italy, Zimmer Biomet Belgrade, B & B dental Novi Sad...
Polja posebnog interesovanja: konzervativni pristup lečenju, imedijatna ugradnja implantata i opterećenje.
Rad sa pacijentima na engleskom i italijanskom jeziku.

“Osnovni zadatak stomatologa je očuvanje i unapređenje zdravlja zuba, mekih tkiva usne duplje, kosti vilica, kao i uravnotezene okluzije - prirodno funkcionalnog zagrižaja. Sve savremene pristupe, inavazivne metode i estetske zahteve treba uzeti u razmatranje jedino u slučajevima opravdane indikacije.“
MOJ POTPIS

Završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 2004.godine,smer stomatologija. Posle stažiranja i položenog stručnog ispita zaposlena u privatnoj praksi kao polivalentni stomatolog. Od 2016.godine radi u ordinaciji dr Lolin.Pored estetske stomatologije u svakodnevnoj praksi se bavi protetskim radovima, posebno protetikom na implantatima. U okviru kontinuirame edukacije pohađala brojne kongrese I simpozijume. Takođe učestvovala u brojnim kursevima i radionicama (ITOP basic, estetika direktnih restauracija, principi preparacije zuba za fasete I bezmetalnu keramiku, protetski radovi na implantima...) Član Stomatoloske komore .

2013. godine diplomirala je stomatologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Član Lolin tima postaje 2014.godine.
Posećivala je brojne stručne skupove i nastavila je da se usavršava na kursevima u zemlji i inostranstvu iz oblasti protetike i estetike u stomatologiji (CAD-CAM Workshop in the 11th edition of the International Congress of Dental Medicine 2017. Timisoara Romania;Preparacija zuba za bezmetalne nadoknade, 2018. Beograd; Kurs iz dentalne fotografije, 2017. CDEI Beograd...)
Obučena je za rad na Fotona (Light Walker) laseru kao i za izradu estetskih protetskih nadoknada na CAD-CAM-u, te ih primenjuje u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Takođe učestvuje u svim fazama izrade protetskih radova na implantima.
Slobodno vreme provodi aktivno baveći se sportom i strastveni je skijaš.

Završila je integrisane akademske studije stomatologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, 2015. godine, čime stiče zvanje doktor stomatologije. Pripravnički staž, u trajanju od godinu dana, obavila je u Domu zdravlja "Novi Sad". Nakon položenog stručnog ispita 2016. godine, zaposlila se u specijalistickoj stomatološkoj ordinaciji "dr Lolin" kao polivalentni stomatolog. U privatnoj praksi stiče manuelne vestine i radno iskustvo u svim oblastima stomatologije. Tokom rada, profesionalno interesovanje usmerila je na rad sa laserima najnovije generacije (Fotona LightWalker i waterlase*iPlus), posebno u lecenju parodontopatije. U toku kontinuirane edukacije ucestvovala je na brojnim simpozijumima i kongresima. Takodje, pohađala je razne seminare u cilju daljeg usavršavanja (ITOP basic; Preparacija zuba za bezmetalne nadoknade-krune, fasete, inleje/onleje; Primena hijaluronskih filera u estetskoj medicini; DSD-digital smile design...). Zainteresovana za naučno-istraživački rad i koautor je rada objavljenog na SCI listi ("Subjektivno vrednovanje i odnos prema dentalnom izgledu i estetici"). Član je Stomatološke komore Srbije.

Zmaj Ognjena Vuka 14

21000 Novi Sad, Srbija