SVE O HOLIVUDSKOM OSMEHU

Nakon što utvrdimo da je pacijent ispunjava uslove za ugradnju zuba, pristupamo razmatramo koliko će se implantata ugraditi i koja tehnika rada će se primeniti. Najpopularnije tehnike za rekonstrukcija vilica su all on 4 i all on 6.

Pročitaj više

Zmaj Ognjena Vuka 14

21000 Novi Sad, Srbija

WhatsApp

062 84 83 016