Implantologija u stomatologiji

Implantologija kao pojam podrazumeva ugradnju veštačkih nadoknada u živa tkiva, u ovom slučaju u viličnu kost.

Implantologija kao najsavremenija nadokada izgubljenih zuba

Oralna implantologija je grana stomatologije koja se bavi ugradnjom implantata u cilju nadoknade izgubljenih zuba. Cilj je da se pacijentu poboljša žvakanje, govor i estetika.

Implantologija je ranije koristila razne oblike i vrste materijala za izradu stomatoloških implantata. Sada je to u najvećem broju slučajeva titanijumska legura, čija se površina specijalno obrađuje da bih bila hrapava. Što se tiče oblika, implant je izgleda šrafa. Dužine mogu biti različite - od 4mm do 25mm.

U početku je ugradnja implantata bila osporavana i prihvatana sa velikom rezervom. Preporučivali su je samo kod posebnih slučajeva. Oblik i površina su se menjali, prilagođavali. Tehnika ugradnje je napredovala. Danas se ova procedura preporučuje gotovo svakom pacijentu kome nedostaju zubi.

Istraživanja pokazuju da ugrađeni implanti dugo godina ostaju u funkciji. Nemaju štetno dejstvo na organizam i postaju stvar izbora brojnih pacijenata za nadoknadu zuba.

 

4,7
Rated 4.7 out of 5
4.7 od 5 zvezdica (zasnovano na 19 komentara)

Vrste i osobine protetskih nadoknada

Savremena implantologija nam nudi nekoliko vidova protetskih nadoknada.

Totalna i parcijalna proteza

Totalne i parcijalne proteze izrađene su od akrilata. Mogu biti veoma efikasne ali zahtevaju određenu situaciju u ustima. Vilična kost koja ostaje posle vađenja zuba mora ostati voluminozna, široka i visoka. Tada totalna proteza može dobro da vakumira preko gornje vilice i korektno stoji. Pacijent može da žvaće hranu i da govori, a da mu ne spadne proteza.

Nažalost ovo je retka situacija. Normalno je da se vilična kost topi posle vađenja zuba. Tada totalna proteza nema za šta da se drži i ne može da vakuumira. Spada prilikom žvakanja i pacijenti se žale da ne mogu da je koriste. Ujedno, svako veče moraju da je vade iz usta.

Ukoliko pacijent ima preostalih zuba u vilici može da se napravi klasična parcijalna proteza. Izrađena je od akrilata. Negativna stvar je što se kukicama drži za zube, pa ih relativno brzo rasklaćuje.

Skeletirana proteza

Od parcijalnih proteza jedino se po kvalitetu izdvaja skeletirana proteza, naročito ako se kombinuje sa zubnim mostovima. Najčešće se izrađuje kada pacijent ima svoje zube u frontu, a pozadi sa obe strane je bezubi prostor do kraja. Tada se prednji zubi obruse i stave pod most.

Na zubnom mostu se izrađuju kopče za koje se hvata skeletirana proteza. Znači prednji deo se ne skida dok se proteza odvaja od mosta i vadi iz usta.

Skeletirana proteza je tanka sa malim nepčanim lukom i dobro stoji u ustima. Ukoliko se ne ide sa ugradnjom implantata ovo je rešenje koje rado preporučujemo pacijentima. Iskustva pacijenata su veoma pozitivna, ali negativne strana je da se proteza mora vaditi iz usta i prednji zubi se uglavnom moraju obrusiti.

Zubni most

 Sledeća opcija za nadoknadu zuba je zubni most.

Pacijenti ga rado prihvataju jer je dugo godina to bila jedina opcija kao fiksno rešenje za izvađene zube. Jedini uslov je da pacijent ima još svojih zuba koji su jaki, zdravi i dobro raspoređeni. Da bi se preko njih postavio zubni most, zavisno od bezubih polja susedni zubi ili svi preostali zubi, moraju se obrusiti.

Sada je trend da se zdravi zubi ne bruse jer znamo da im to znatno skraćuje životni vek. Da ne bi brusili zdrave zube ili pravili proteze koje se vade iz usta često pacijentima preporučujemo zubne implante kao najbolji izbor da nadoknade izgubljene zube.

 

Naravno postoje i ograničenja za ugardnju implantata:

 • Lokalne kontraindikacije

 • Jedna od lokalnih kontraindikacija je bruksizam tj. noćno škripanje zubima. Stvara veliki pritisak i dovodi do oštećnja protetskog rada bilo koje vrste.
 • Izuzetno tanka vilična kost je lokalna kontraindikacija koja je danas uglavnom prevaziđena. Tehnike ugradnje napreduju i implanti se postavljaju i u ovom slučaju.
 • Opšte kontraindikacije

 • Opšte kontraindikacije predstavljaju sistemske bolesti kao što je izražena osteoporoza, reumatske bolesti i druga stanja koja otežavaju zarastanje rana u organizmu.

Danas je trend da se odbace proteze koje se vade iz usta i da pacijent dobije fiksne zube. Zato je implantologija dobila na značaju i tehnika ugradnje podrazumeva da se implanti odmah ugrađuju posle vađenja zuba.

All on 4

Jedna od najvažnijih i najčešće primenjivanih tehnika u implantologiji je All on 4 procedura. U pitanju je rekonstrukcija bezube vilice pomoću četiri implantata. Osmišljena je pre oko 20 godina u Portugaliji. Bila je dosta osporavana od strane Nemačke i Švajcarske škole implantologije. Oni su se protivili ugradnji implantata pod velikim uglovima i postavljanju zuba odmah posle intervencije.

Sada posle dosta godina pokazalo se da je All on 4 tehnika veoma pouzdana i dugotrajna. Njena velika vrednost je u tome što je posebno indikovana kod izuzetno tankih atrofičnih vilica. Stara škola je tu indikovala upotrebu veštačke kosti i membrana tj. koristila veoma komplikovane procedure koje su se pokazale nepredvidivim. Posle takvih intervencija oporavak pacijenta je bio dug, a i cena troškova je bila velika.

Poenta All on 4 tehnike je da se upotrebljavaju dugački implantati, koji se postavljaju pod uglom tj. ukoso. Cilj je da vrh implantata koji je postavljen pozadi završi u prednjem delu vilice. Kost u prednjem delu je znatno tvrđa nego pozadi, zato su takvi implanti veoma stabilni. Moraju biti stegnuti jakom silom.

Takođe jedan od imperativa je da pacijent mora brzo dobiti fiksne privremene zube, implantati moraju biti opterećeni. Ovome se jako protivila stara škola implantologije koja to nije dozvoljavala, već su implante prekrivali mekim tkivom, dok je pacijent nosio totalnu protezu kao privremeno rešenje.

Danas se pouzdano zna da implanti bolje zarastaju s kostima ako se odmah preko njih postave fiksni zubi. Naravno, moraju biti ispoštovana osnovna pravila - sila zatezanja mora biti velika, a zubi izrađeni od akrilata, koji je mekši materijal.

Ugradnja implantata odmah nakon vađenja zuba

Napretkom implantologije došlo se do toga da se implanti ugrađuju odmah nakon vađenja zuba, što je kod nas u ordinaciji uobičajena procedura. To se primenjuje zato što posle vađenja zuba počinje proces resorpcije vilične kosti.

Dešavalo se da kada pacijent nekoliko meseci nakon vađenja zuba dođe na ugradnju implantata, a mi na 3D snimku vidimo da je velična kost postala izuzetno tanka. To ugradnju implantata čini mnogo komplikovanijom.

Zato je naša praksa da pacijent u roku od nekoliko dana od vađenja zuba i ugradnje implantata dobija fiksne privremene zube.

Sam postupak vađenja zuba i ugradnje implantata se odvija za jedan dan i to pod lokalnom anestezijiom. Jedino što pacijent oseti je blagi bol prilikom aplikovanja anestezije. Nakon toga nema više bolova. Veoma je važno da pacijent bude dobro anesteziran, jer tada je miran u stolici i procedura teče brzo. Da bi se dodatno opustili pre intervencije pacijentima često preporučimo i da popiju sedativ.

Nastavak preko implantata ili suprastruktura (abatment)

Da bi postavili zube na implante potrebno je da se fiksira nadogradnja ili suprastruktura preko implantata.

Danas je trend da se taj nastavak, suprastruktura ili abatment postavlja odmah za vreme postupka ugradnje implantata. To je takođe jedno od važnih pravila All on 4 tehnike - što pre postaviti nastavak preko implantata i više ga ne dirati. Taj postupak se zove “One abatment one time”. Poenta je da meko tkivo uraste oko nastavka i veže se za njega. Na taj način hermetički zatvori prilaz bakterijama iz usta prema koštanom tkivu i implantatu. I od tog trenutka sve što se radi radi se na nivou nastavka ili abatmenta. Više se ništa ne radi na nivou implantata.

Nema bolova

Za pacijenta je ovo mnogo komfornije jer nema bolova kada se uzimaju otisci ili menjaju zubi, niti ima povreda mekog tkiva preko implantata.

Starija tehnika implantologije podrazumevala je da se na implante postavljaju nastavci preko kojih se zubi cementiraju (nastavci za cementiranu verziju). Tada se sve radilo na nivou implantata, abatmenti su se postavljali tek na kraju procesa izrade zuba. Koristio se cement koji kao lepak fiksira zube preko implantata.

Danas je ta tehnika u svetu i našoj ordinaciji napuštena. Posle niza godina uočeni su veliki nedostatci. Zubi nisu mogli da se skinu i odvoje od abatmenta bez oštećenja.

Ujedno, fiksiranjem zuba na ovaj način cement lako može da prodre ispod krune, između implantata i mekog tkiva. Cement se ponaša kao strano telo i za neko vreme dolazi do ozbiljne infekcije, koja može ugroziti implantat.

Zlatni standard u svetskoj implantologiji

Danas u našoj ordinaciji isključivo koristimo nastavke za šrafljenu verziju. To znači da se privremeni zubi i stalni zubi za implantat fiksiraju putem malog šrafića. To je zlatni standard u svetskoj implantologiji. Bitno je da se zubi mogu lako skinuti sa implantata i reparirati ukoliko je potrebno.

Implantologija donosi različite vrste implantata

Implantologija podrazumeva upotrebu savremenih implantnih sistema koji imaju određene karakteristike. U našoj ordinaciji koristimo implantat marke Neodent iz porodice Straumann.

Neodent

Posle upotrebe raznih marki implantata u poslednjih 10 godina implantat Neodent se pokazao kao jedan od retkih koji ima sve potrebne karakteristike.

 • Velika sila zatezanja

Neodent poseduje specijalan dizajn koji omogućuje veliku silu zatezanja bez štetnih posledica po kost. To mu daje veliku primarnu stabilnost i omogućava da se odmah posle ugradnje preko njega postave privremeni zubi.

 • Različita dužina implantata

Neodent ima imaplantate od 16mm do 25mm. Što je retkost kod ostalih sistema. Omogućava nam da bočno postavimo implant pod velikim uglom i da njegov vrh završi u prednjem delu vilice gde je kost najtvrđa.

 • Velika stabilnost

Gracilan dizajn nastavka koji se postavlja na implant omogućuje da se Neodent potopi ispod nivoa u koštano tkivo, što mu daje veću stabilnost.

Implantologija u savremenom smislu

Implantologija u savremenom smislu teži da postigne sledeće ciljeve:

 • Što jednostavniju hiruršku proceduru ugradnje zubnih implantata. Izbegavaju se komplikovani zahvati nadoknade kosti. Pored toga što produžuju hiruršku intervenciju znatno i povećavaju troškove. Poželjno je da pacijent provede što manje vremena u stolici sa minimalnim stresom.
 • Relativno brz oporavak posle ugradnje implantata. Pacijentima nije lako da dugo odsustvuju sa posla i drugih aktivnosti.
 • Postavljanje fiksnih privremenih zuba odmah posle intervencije ili nakon nekoliko dana. Nošenje totalne proteze nekoliko meseci dok se čekaju stalni zubi je odavno prevaziđena metoda. Pored toga što su pacijenti razočarani, moguće je i da implanti budu ugroženi.
 • Na kraju jedan od najvažnijih ciljeva je da cena ugradnje implantata i postavljanja zuba bude što niža. Da ova procedura bude dostupna širokom sloju populacije. Upotrebom Neodent implant sistema naši pacijenti mogu da dobiju baš to, premium kvalitet po najpovoljnijoj ceni na tržištu.

 

U ordinaciji dr Lolin radimo na tome da zadovoljimo sve navedene ciljeve savremene implantologije. Ukoliko nam se obratite budite sigurni da ćete dobiti kvalitetnu uslugu po najboljoj ceni i besplatan smeštaj tokom procedure.


Pitajte ordinaciju Dr Lolin

Ukoliko imate sličan problem možete nam se javiti putem Facebook-a, ili nam poslati sliku/snimak a od našeg stučnog tima dobićete savet i način kako da rešite problem.
Ukoliko imate pitanja u vezi vašeg slučaja i želite precizniji odgovor u vezi terapije i cene pošaljite nam Vaš snimak svih zuba preko online forme. Naša ordinacija se nalazi u Novom Sadu.
Možete nam se javiti na telefon 062 84 83 016 ili putem Viber-a i WhatsApp-a, a možete nam pisati i na [email protected]

Zmaj Ognjena Vuka 14

21000 Novi Sad, Srbija