paradentoza - model zuba - dr Lolin

Paradentoza – nakon karijesa najzastupljenija bolest

Paradentoza je opštepoznati naziv za bolest paradontopatiju, osim karijesa drugu najzastupljeniju bolest zuba i desni. U pitanju je bolest potpornog aparata zuba, koja vremenom dovodi do klaćenja zuba i posledično njihovog gubitka.

Šta je tačno paradentoza?

Paradentoza (parodontopatija) je kompleksna multifaktorijalna infekcija. To je složena bolest desni izazvana bakterijama u zubnom plaku, koja utiče na sva tkiva koja drže zube u vilici: desni, kost, periodontalno tkivo i koren zuba. Ona uzrokuje upalu i uništavanje tih tkiva, što može dovesti do problema s žvakanjem, rasklimavanja, pa i gubitka zuba.

Bakterije u plaku oštećuju tkiva i uzrokuju da se desni odvoje od zuba, što može dovesti do propadanja kostiju koje drže zube na mestu. To zauzvrat može uzrokovati da zubi postanu labavi i na kraju otpadnu.

Paradentoza može zahvatiti jedan zub ili više zuba. Bolest počinje kao gingivitis (izolovano zapaljenje gingive) i ako se dalje stvore povoljni uslovi za razmnožavanje bakterija, progresira u paradentozu.

Paradentoza - klinička slika

Paradentozu, odnosno parodontopatiju, karakterišu sledeći simptomi:

  • Inflamacija gingive
  • Povlačenje desni uz ogolićenje korena zuba
  • Parodontalni džepovi
  • Gnojni eksudat u parodontalnom džepu
  • Subgingivalni zubni kamenac-konkrementi na površini korena zuba
  • Labavljenje zuba
  • Patološka migracija zuba

Dijagnoza parodentoze

Kao i kod većine drugih bolesti dijagnoza se postavlja detaljnim pregledom koji podrazumeva nekoliko koraka.

Anamneza

Anamneza pacijenta podrazumeba dobijanje podataka od pacijenta o glavnim tegobama, opštem zdravstvenom stanju, lošim navikama, održavanju oralne higijene.

Klinički pregled

Potom sledi klinički pregled. Tada se registruju podaci o prisustvu i količini dentalnog plaka, stanju gingive, prisustvu i dubini parodontalnih džepova, postojanju i stepenu labavljenja zuba, tipu i obimu recesije gingive, urođenim i stečenim anomalijama tkiva, nivou pripojnog epitela, traumatskoj okluziji i dr.

Rendgenografija

Kod obolelih od parodontopatije neophodno je uraditi ekstraoralno snimanje (OPT snimak) i intraoralno (set retroalveoralnih snimaka). Na taj način se utvrđuje stanje alveolarne kosti, količina izgubljenje odnosto očuvane kosti, tip koštane destrukcije, znaci okuzalne traume, gustina alveolarne kosti, morfologija korenova zuba.

Laboratorijske analize

Krvna slika, mikrobiološke analize, genetski testovi, imunološki testovi, itd. samo su neke od analiza koje se mogu raditi pri utvrđivanju paradontopatije.

Paradentoza lečenje i terapija

Plan terapije određuje se posle postavljanja dijagnoze parodontopatije i utvrđivanja prognoze oboljenja. Utvrđuje se vrsta i dinamika izvođenja terapijskih zahvata u lečenju obolelih. Prema planu terapije parodontopatije, terapija se sprovodi po fazama:

I faza terapije: Kauzalna terapija

Osnovna faza u lečenju obolelih od parodontopatije se sprovodi kod svih sem kod obolelih sa terminalnom parodontopatijom. Ona ima za cilj smirivanje simptoma zapaljenja i podrazumeva:

- Identifikaciju, eliminaciju i kontrolu dentalnog plaka

- Redukciju inflamacije

- Zaustavljanje razvoja patoloških procesa

- Eliminaciju ili smanjenje dubine parodontalnih džepova

Pozitivni rezultati postižu se primenom sledećih mera: uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca i mekih naslaga, obradom tvrdog zida parodontalnog džepa, obučavanje pacijenta o održavanju oralne higijene, korekcija jatrogenih faktora, postavljanjem privremenih šina, uklanjanjem grubih poremećaja okluzije.

Uspeh primenjenih terapijskih mera proverava se kontrolnim pregledima.

II faza terapije: Hirurško lečenje

Cilj ove faze terapije je smanjenje dubine odnosno eliminacija parodontalnih džepova i korekcija urođenih ili stečenih mukogingivalnih anomalija.

Za eliminaciju parodontalnih džepova koriste se hirurške metode: gingivektomija, različite vrste režanj operacija, ekstrakcija zuba sa lošom prognozom uz prezervaciju grebena.

Hiruršku terapiju parodontalnih džepova moguće je kombinovati sa mukogingivalnim hirurškim zahvatima (eliminacijom koronarnog pripoja frenuluma i plika, proširenje pripojne gingive, produbljivanje vestibuluma)

III faza terapije: Uspostavljanje dobrih okluzalnih odnosa

Po sprovedenoj hirurškoj fazi terapije potrebno je da prođe određeno vreme da bi se otpočelo sa uspostavljanjem povoljnih okluzalnih odnosa. U cilju uspostavljanja dobrih okluzalnih odnosa primenjuju se sledeći terapijski zahvati: brušenje zuba, protetske mere kojima se rekonstruišu i nadoknađuju izgubljeni i stabilizuju preostali zubi, ortodonske mere, stabilizovanje zuba ekstra ili intrakoronarnim udlagama.

IV faza: Održavanje postignutih rezultata

Cilj održavanja postignutih rezultata je sprečavanje recidiva bolesti i produženje reemisije oboljenja. Terapijski postupci kojima se ovo postiže su redovni kontrolni pregledi (na tri do šest meseci), motivisanje pacijenta za održavanje oralne higijene, kao i davanje dodatnih uputstava i odgovarajući zahvati kod pojave recidiva bolesti.

Lečenje paradentoze laserima

Lečenje paradentoze laserima najnovije tehnologije se, osim navedenih terapijskih zahvata, uspešno sprovodi u našoj ordinaciji i pokazuje veoma dobre rezultate. Više o toj metodi takođe možete čitati na našem sajtu.

Paradentoza i njeni glavni uzročnici

Istraživanja u pogledu etiologije parodontopatije pokazuju da su određeni mikroorganizmi dentalnog plaka (parodontopatogeni) glavni etiološki faktori u nastanku oboljenja parodoncijuma. Osim dentalnog plaka u nastanku parodontopatije postoje i akcesorni etiološki faktori, koji mogu biti lokalni i opšti.

Lokalni akcesorni etiološki faktori nastanka paradentoze

Lokalni akcesorni etiološki faktori olakšavaju i ubrzavaju formiranje i akumulaciju dentalnog plaka, a istovremeno otežavaju njegovo uklanjanje u toku održavanja oralne higijene. U ove faktore se ubrajaju:

1)Druge naslage

Druge naslage na zubima koje mogu biti čvrste i meke. Čvrste zubne naslage su zubni kamenac, subgingivalni konkrementi i zubne pigmentacije. Meke naslage se formiraju u vidu materie albe i naslaga od ostataka hrane.

2) Jatrogeni faktori

Efekat jatrogenih faktora se ispoljava pri preparaciji zuba za krunicu, postavljanju konca pre uzimanja otisaka, u slučaju neadekvatno formiranog završnog ruba krunice, neadekvatnog kontakta sa susednim zubom pri postavljanju ispuna.

3) Impakcija hrane

Pod impakcijom hrane podrazumeva se utiskivanje hrane u gingivalni sulkus, gingivalni odnosno parodontalni džep. Impakcija hrane nastaje usled nedostatka kontaktne tačke ili površine, a uzroci mogu biti karijes zuba, malpozicija zuba, dubok preklop, ekstrahovan zub, neadekvatni stomatološki radovi, abrazija zuba.

4) Loše navike

U loše navike spadaju unilateralno žvakanje, disanje na usta, korišćenje meke hrane parafunkcije - stiskanje zuba, bruksizam, griženje stranih predmeta. Ove loše navike često mogu biti uzrok neuspeha terapije i pojave recidiva.

5) Morfološka i anatomska odstupanja mekog i koštanog tkiva

Mogu se manifestovati kao uska pripojna gingiva, koronarni pripoji frenuluma i plika, povlačenje desni uz ogolićenje vratova i korenova zuba-recesije, tanke desni sa malo vezivnog tkiva, tanka-papirna kost, fenestracije i dehiscencije kosti.

6) Opšti lokalni faktori

U opšte lokalne faktore spadaju karijes zuba, mehanička i hemijska oštećenja, oštećenja zračenjem, ekstrahovan, a nenadonađen zub, itd.

Opšti akcesorni etiološki faktori nastanka paradentoze

Opšti akcesorni etiološki faktori smanjuju otpornost parodoncijuma prema delovanju mikroorganizama dentalnog plaka. Tu spadaju:

1)Nutritivni faktori

Konzumiranje meke hrane dovodi do hipofunkcije parodoncijuma uz povećanu akumulaciju plaka, dok nedostatak nekih vitamina i minerala smanjuje otpornost organizma i parodoncijuma.

2) Endokrine bolesti

Smanjena ili povećana funkcija endokrinih žlezda usled različitih oboljenja mogu se odraziti i na parodoncijum. Najveći uticaj imaju polne žlezde-trudnoća, pubertet, menstruacija, klimakterijum i pankreas-diabetes melitus.

3) Krvne bolesti

Opšti faktori u nastanku oboljenja parodoncijuma mogu da budu i neke krvne diskrazije-leukemija, anemija i trombocitopenična purpura.

4) Imunološki faktori

U slučaju imunodeficijencija dominiraju znaci obimne i brze destrukcije parodoncijuma. Oni mogu biti urođeni ili stečeni (HIV, imunosupresivni lekovi, malnutricije, diabetes...)

5) Drugi opšti faktori

Drugi opšti faktori koji uzrokuju paradontopatiju su medikamenti, psihosomatski faktori, nasleđe, starenje, toksične materije...

Podsećamo vas da je važno da redovno održavate oralnu higijenu i posećujete stomatologa kako biste sprečili razvoj ove bolesti. Uvek nam se možete javiti mejlom ili putem Viber-a i WhatsApp-a.

 

Podsećamo vas da je važno da redovno održavate oralnu higijenu i posećujete stomatologa kako biste sprečili razvoj ove bolesti. Uvek nam se možete javiti mejlom ili putem Viber-a i WhatsApp-a.


Pitajte ordinaciju Dr Lolin

Ukoliko imate sličan problem možete nam se javiti putem Facebook-a, ili nam poslati sliku/snimak a od našeg stučnog tima dobićete savet i način kako da rešite problem.
Ukoliko imate pitanja u vezi vašeg slučaja i želite precizniji odgovor u vezi terapije i cene pošaljite nam Vaš snimak svih zuba preko online forme. Naša ordinacija se nalazi u Novom Sadu.
Možete nam se javiti na telefon 062 84 83 016 ili putem Viber-a i WhatsApp-a, a možete nam pisati i na [email protected]

Zmaj Ognjena Vuka 14

21000 Novi Sad, Srbija